Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OPP 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga H. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 31/14 w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta B. w przedmiocie powrotu do lokalu mieszkalnego

I OW 272/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego

I OW 241/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OPP 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-23

Skarga H. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 31/14 w sprawie ze skargi H. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała w przedmiocie powrotu do lokalu mieszkalnego

I OPP 10/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie realizac...

I OPP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga J. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy, sygn. akt II SA/Bd 916/10 w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego

I OW 274/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego

I OPP 34/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga T. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SO/Wa 62/06

I OW 6/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Wniosek K. J. o wyłączenie sędziów WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. o wymierzenie grzywny Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie za niewykonanie wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, sygn. akt III SA/Kr 1033/10

I OPP 73/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Skarga H. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach, sygn. akt IV SAB/Gl 8/11 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Bielsko - Biała w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego
1   Następne >   +2   6