Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OW 141/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt III SO/Łd 8/09

I OW 275/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dotyczącej utraty statusu osoby bezrobotnej

I OW 210/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Wniosek w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OPP 37/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym sygn. akt II SA/Wa 161/04 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 189/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty N. nr [...]

I OPP 38/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-15

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1216/07 w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

I OW 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 31/14 na bezczynność Starosty Powiatu Bartoszyckiego w przedmiocie wykonania czynności nakazanych prawem

I OPP 3/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SA/Bd 850/07

I OPP 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność WSA w Bydgoszczy w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej, sygn. akt II SAB/Bd 16/08

I OW 74/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie pozbawienia statusu osoby bezrobotnej
1   Następne >   +2   +5   9