Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 99/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-07

Wniosek Z.R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Sądem Okręgowym w W. a Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie