Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X
  • Symbol 658 Bezczynność X

I OPP 11/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Skarga J. H. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt III SAB/Lu 10/14 w sprawie ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OPP 2/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, sygn. akt III SAB/Kr 38/14

I OPP 155/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Sejmu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 182/14

I OPP 25/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, sygn. akt III SAB/Kr 38/14

I OW 253/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia i o ustanowienie adwokata z urzędu

I OW 252/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie pomocy w pozyskaniu zatrudnienia

I OW 275/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie załatwienia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dotyczącej utraty statusu osoby bezrobotnej

I OPP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 189/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty N. nr [...]

I OW 241/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę decyzji dotyczącej odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

I OW 4/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-16

Skarga A. Z., sygn. akt II SAB/Ol 31/14 na bezczynność Starosty Powiatu Bartoszyckiego w przedmiocie wykonania czynności nakazanych prawem
1   Następne >   +2   +5   +10   22