Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych

II SAB/Gd 4/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia

II SAB/Gd 27/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w sprawie udzielenia informacji publicznej

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych

II SA/Gd 404/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Prokuratora Okręgowego w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów

II SA/Gd 708/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prokuratora Okręgowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych

II SA/Gd 708/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-09-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Prokuratora Okręgowego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej

II SA/Gd 691/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Prokuratury Rejonowej w przedmiocie odmowy wszczęcia dochodzenia

II SAB/Gd 27/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   8