Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Izby Inżynierów Budownictwa X

II OSK 1474/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

II OSK 1460/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie uchwały w sprawie zasad organizacji zebrań wyborczych w obwodach

II OSK 1459/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie powołania Komitetu Organizacyjnego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw przygotowania wyborów Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa

II OSK 1461/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-31

Skarga kasacyjna na uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa