Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SAB/Sz 10/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi powszechnej

III SA/Gd 457/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji

IV SAB/Gl 28/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w K. w przedmiocie rozpoznania skargi na Starostę [...]

III SA/Kr 745/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi Pani M. W.

II SA/Gd 575/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zgody na zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od wartości rynkowej nieruchomości 1/ stwierdza niezgodność zaskarżonej uchwały z prawem, 2/ zasądza od Rady Powiatu na rzecz Wojewody kwotę 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Wa 266/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu C. w przedmiocie uchwalenia regulaminu określającego nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat c. wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

II OZ 277/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia zasad prywatyzacji Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu

II SA/Go 32/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Rada Powiatu w przedmiocie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Publikacja orzeczenia odroczona
1   Następne >   +2   +5   +10   100