Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Łd 1378/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-18

Sprawa ze skargi Domu Pomocy Społecznej w Ł. na uchwalę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie rozpatrzenia zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych przekazanych po zakończeniu kontroli gospodarki finansowej

I SA/Bd 1026/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-02-16

Sprawa ze skargi Miejskiego Centrum Kultury w A. w przedmiocie grzywny na niewykonanie wyroku WSA w Bydgoszczy o sygn. akt I SA/Bd 498/10 przez Regionalną Izbę Obrachunkową w B.

I SA/Łd 764/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie ustalenie budżetu Gminy P. na 2011 rok

I SA/Kr 1336/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji,

II GSK 1238/10 - Wyrok NSA z 2011-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę R. I. O. w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmian w budżecie gminy

II GSK 224/10 - Wyrok NSA z 2011-02-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w O. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w części dotyczącej zmian w budżecie miasta

II GSK 798/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie udzielenia gwarancji zobowiązań wynikających z transakcji zamiany profilu odsetek

V SA/Wa 1213/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie odroczenia terminu płatności należności pieniężnej

I SA/Po 613/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie orzeczenia nieważności uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji

II SA/Go 240/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie emisji obligacji komunalnych Powiatu oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
1   Następne >   +2   6