Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I SA/Rz 46/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności paragrafu 1 pkt 1 uchwały Nr [...] Rady Gminy N. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

III SA/Wa 621/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr 118/XXVII/09 Rady Gminy B. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

I SA/Po 243/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-06-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia podjęcia z naruszeniem prawa uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu

II SA/Wr 451/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokościach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

I SA/Po 919/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-10-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 44/2004 w przedmiocie stwierdzenia podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu z naruszeniem prawa

I SA/Po 400/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-06-17

Sprawa ze skargi Rady Gminy Suchy Las na rozstrzygniecie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie nieważności części postanowień uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej w roku 2004;

I SA/Po 242/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-11-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie nieważności uchwały rady gminy w sprawie opłaty administracyjnej