Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorząd Województwa X

III SA/Po 1584/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi X na akt Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

III SA/Po 1202/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-22

Sprawa ze skargi P Oddział W S na akt Samorządu Województwa W w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

III SAB/Po 8/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Samorządu Województwa W. w przedmiocie dofinansowania planowanej operacji w ramach PO RYBY 2007

III SA/Po 1059/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-15

Sprawa ze skargi G W na akt Samorządu Województwa W w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej. .

III SA/Po 725/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi G B na akt Zarządu Województwa W w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

III SA/Po 1144/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi BB na pismo Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie dofinansowania planowanej operacji w ramach [...]

III SA/Po 881/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-16

Skarga V. sp. z o. o. w W. na akt Samorządu Województwa [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

III SA/Po 486/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-09-20

Sprawa ze skargi Gminy A na akt Samorządu Województwa W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

III SA/Po 492/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-31

Sprawa ze skargi Gminy [...] na akt Samorządu Województwa [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

III SA/Po 557/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-10-10

Sprawa ze skargi Gminy [...] na akt Samorządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
1   Następne >   2