Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol

I SA/Wr 2254/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-27

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

IV SA/Gl 603/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

II SA/Kr 447/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie przekazania do załatwienia wniosku

IV SA/Gl 605/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-06-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie pomocy na kontynuowanie nauki dla wychowanka rodziny zastępczej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego uchyla zaskarżone postanowienie

IV SA/Po 5/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie odmowy nakazania przywrócenia stanu poprzedniego odpływu wody gruntowej do kanalizacji deszczowej

III SA/Kr 1134/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gl 633/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Gl 638/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu

IV SA/Gl 618/05 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Gd 334/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   100