Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

II SAB/Rz 16/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia w zakresie recyklingu

II SAB/Po 51/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie nieważności wykonania badań technicznych pojazdów

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

II SAB/Rz 16/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia w zakresie recyklingu

II SAB/Rz 16/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie zezwolenia w zakresie recyklingu

II GSK 1524/14 - Wyrok NSA z 2015-07-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w P. w sprawie ze skargi 'A.' Spółki z o.o. w S. na przewlekłość S. S. w przedmiocie przewlekłości postępowania

II SAB/Po 133/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-19

Sprawa ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w S. na przewlekłość Starosty S. w przedmiocie cofnięcia decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów

VI SAB/Wa 46/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-06

Sprawa ze skargi D. A. w przedmiocie bezczynności Wojewody [...]
1   Następne >   2