Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1056/09 - Wyrok NSA z 2010-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 2/11 - Wyrok NSA z 2011-05-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.R. na rozkaz personalny Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr [...]w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego w ostatnim miesiącu pełnienia zawodowej służby wojskowej

I OSK 1034/09 - Wyrok NSA z 2010-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 1848/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie dodatku za rozłąkę

I OSK 1031/15 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwrotu przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 3403/15 - Wyrok NSA z 2017-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego za pełnienie zawodowej służby wojskowej

I OSK 112/17 - Wyrok NSA z 2018-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 1477/18 - Wyrok NSA z 2018-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. na rozkaz personalny Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego , nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym

I OSK 2909/16 - Wyrok NSA z 2019-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie przeniesienia do dyspozycji w związku z przewidywanym mianowaniem na inne stanowisko służbowe