Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 2422/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OSK 1476/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania weryfikacyjnego

II SA/Wa 1972/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy udostępnienia akt

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku ...

I OSK 210/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2187/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 2679/16 - Wyrok NSA z 2018-10-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej