Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 433/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 115/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego :

II SA/Wa 435/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1495/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie uzupełnienia Raportu Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej

II SAB/Wa 80/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wypłaty odsetek za niewypłacone w terminie należności pieniężnej

II SA/Wa 2112/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SAB/Wa 1089/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie realizacji wypłaty świadczeń pieniężnych

I OSK 392/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie utraty stopnia oficerskiego i powrotu do stopnia szeregowego

I OSK 466/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie utraty posiadanego stopnia i powrotu do stopnia bezpośrednio niższego

II SA/Wa 662/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-24

Sprawa ze skargi A. M. na pismo Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie sprostowania świadectwa służby