Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OZ 527/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. B. na orzeczenie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinar...

I OZ 744/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedmiocie udostępnienia informacji publicznej