Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 113/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 87/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wypłacenie należności finansowych zobowiązuje Szefa Agencji Wywiadu do rozpatrzenia wniosku o wypłacenie należności finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy

II SA/Wa 1977/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 192/05 - Wyrok NSA z 2005-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego

II SA/Wa 394/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

I OSK 657/17 - Wyrok NSA z 2019-03-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie rozpoznania wniosku