Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 2140/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi P. O. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Wywiadu w przedmiocie określenia zdolności do służby w Agencji Wywiadu

II SAB/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie sprostowania świadectwa służby

II SAB/Wa 30/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 2714/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi P. O. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze służby