Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1514/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 551/10 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

I OSK 1202/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1222/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1201/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 551/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

I OSK 1596/09 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału lokalu mieszkalnego

I OSK 1222/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1201/09 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1200/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego
1   Następne >   2