Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SAB/Wa 87/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wypłacenie należności finansowych zobowiązuje Szefa Agencji Wywiadu do rozpatrzenia wniosku o wypłacenie należności finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy

II SA/Wa 242/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szef Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego - [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku osiedleniowego oraz zwrotu kosztów przewozu urządzenia domowego