Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SAB/Wa 115/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego :

II SAB/Wa 113/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 114/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 30/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Wa 111/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu do wydania decyzji w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej

II SAB/Wa 112/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego