Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 2140/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi P. O. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Wywiadu w przedmiocie określenia zdolności do służby w Agencji Wywiadu

I OSK 2422/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OSK 2399/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1476/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania weryfikacyjnego

II SA/Wa 1977/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2714/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi P. O. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 2396/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 2401/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

I OSK 1514/11 - Wyrok NSA z 2012-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2714/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-13

Sprawa ze skargi P. O. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze służby
1   Następne >   2