Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OZ 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1731/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OZ 219/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 1224/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o u...

II SA/Wa 2112/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OZ 744/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1972/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy udostępnienia akt

II SA/Wa 1126/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w latach 2009