Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1848/14 - Wyrok NSA z 2016-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie wygaśnięcia decyzji w sprawie dodatku za rozłąkę

II SAB/Wa 1089/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie realizacji wypłaty świadczeń pieniężnych

II SAB/Wa 992/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II SAB/Wa 992/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli

I OSK 1031/15 - Wyrok NSA z 2016-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwrotu przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi Fundacji [...] na bezczy...

II SAB/Wa 1089/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Agencji [...] w przedmiocie realizacji wypłaty świadczeń pieniężnych

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku ...

I OSK 210/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2