Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1281/16 - Wyrok NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 2495/16 - Wyrok NSA z 2018-10-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1972/16 - Wyrok NSA z 2018-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie potrącenia uposażenia

I OZ 990/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. M. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu oku, Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Agencji Wywiadu

I OSK 112/17 - Wyrok NSA z 2018-10-30

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 2679/16 - Wyrok NSA z 2018-10-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1477/18 - Wyrok NSA z 2018-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. W. na rozkaz personalny Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego , nr [...] w przedmiocie odmowy zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym

II SA/Wa 662/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-24

Sprawa ze skargi A. M. na pismo Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie sprostowania świadectwa służby