Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SA/Wa 2242/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi Z. S. na rozkaz personalny S. A. W., nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 2909/16 - Wyrok NSA z 2019-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie przeniesienia do dyspozycji w związku z przewidywanym mianowaniem na inne stanowisko służbowe

I OSK 1345/17 - Wyrok NSA z 2019-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OSK 510/17 - Wyrok NSA z 2019-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy przyjęcia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 657/17 - Wyrok NSA z 2019-03-01

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 661/18 - Wyrok NSA z 2019-11-07

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1171/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego , nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany rozkazu personalnego

II SA/Wa 250/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-01

Sprawa ze skargi Z. S. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze służby w Agencji Wywiadu

II SA/Wa 584/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-25

Sprawa ze skargi T. R. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze stanowiska i mianowania na inne stanowisko służbowe

II SA/Wa 1496/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

Sprawa ze skargi A. K. na rozkaz personalny Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwolnienia ze służby