Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

II SAB/Wa 113/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 195/08 - Wyrok NSA z 2009-01-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłacenie należności finansowych

II SA/Wa 281/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 283/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1307/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie uposażenia oraz innych świadczeń pieniężnych funkcjonariusza Agencji Wywiadu

II SA/Wa 1479/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

I OSK 1056/09 - Wyrok NSA z 2010-02-11

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SAB/Wa 87/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wypłacenie należności finansowych zobowiązuje Szefa Agencji Wywiadu do rozpatrzenia wniosku o wypłacenie należności finansowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy

I OSK 2399/11 - Wyrok NSA z 2012-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

I OSK 1476/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania weryfikacyjnego
1   Następne >   +2   6