Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OSK 1508/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego

II SAB/Wa 115/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego :

II SAB/Wa 113/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2140/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi P. O. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Wywiadu w przedmiocie określenia zdolności do służby w Agencji Wywiadu

I OSK 195/08 - Wyrok NSA z 2009-01-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłacenie należności finansowych

II SA/Wa 1307/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie uposażenia oraz innych świadczeń pieniężnych funkcjonariusza Agencji Wywiadu

II SA/Wa 1479/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

I OSK 551/10 - Postanowienie NSA z 2011-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia

I OSK 2422/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia dokumentów

II SAB/Wa 26/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Wywiadu w przedmiocie sprostowania świadectwa służby
1   Następne >   +2   +5   7