Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Wywiadu X

I OZ 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 1476/12 - Wyrok NSA z 2012-09-26

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy udostępnienia akt postępowania weryfikacyjnego

I OZ 219/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OZ 1224/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o u...

I OZ 744/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 3271/14 - Wyrok NSA z 2016-06-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi Fundacji [...] na bezczy...

I OSK 1681/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku ...

I OSK 210/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2187/15 - Wyrok NSA z 2017-06-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   2