Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego X

II SA/Bd 961/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

II SAB/Bd 31/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w przedmiocie świadczenia pieniężnego związanego ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

II SA/Bk 733/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. w przedmiocie odmowy zwrotu należności potrąconej z uposażenia

II SA/Bd 1320/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję [...][...] Sztabu [...] we [...] w przedmiocie odszkodowania z tytułu wypadku

II SA/Bd 908/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w [..] w przedmiocie przyznania dodatku specjalnego

III SA/Łd 557/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-28

Sprawa ze skargi Ł. G. na niewykonanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień Ł. 2 wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 587/07

II SA/Bk 459/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. w przedmiocie odmowy wypłacenia należności finansowych

IV SAB/Gl 213/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-08-28

Sprawa ze skargi W. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. w przedmiocie ustalenia prawa do jednorazowego odszkodowania oraz niewypłacenia zadośćuczynienia