Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Po 536/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na działalność organu egzekucyjnego I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w P w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

I SO/Po 1/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie dotyczącej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o.

IV SA/Po 367/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. w przedmiocie kontroli oświadczenia majątkowego

I SA/Po 1119/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi BM na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zajęcia wierzytelności

I SA/Po 1119/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-16

Sprawa ze skargi B. M. na czynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w A. w przedmiocie zajęcia wierzytelności

I SA/Po 1108/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu Skarbowego w przedmiocie zawieszenia postępowania egzekucyjnego

I SAB/Po 1/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego we [...] w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanego w deklaracji dla podatku od towarów i usług za październik 2013 r.