Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

II OZ 1257/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi , nr [...], znak: [...] w przedmiocie wykonania nakazanych robót budowlanych w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa