Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Sz 120/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-29

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Danuta Strzelecka - Kuligowska po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku nałożonego decyzją

II OZ 388/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Ol 147/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-07-12

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Lipiński po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu M. W. od decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie zlikwidowania nieprawidłowości w lokalu i zakazu jego użytkowania

II SA/Sz 932/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu P. M. od decyzji Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie nakazania odłączenia kotła c.o.

II SA/Rz 21/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga J. J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 21/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-14

Skarga J. J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 198/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-10

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Ewa Partyka po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu R. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na odcinku sieci drenarskiej

II SA/Rz 620/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-07-12

WSA w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Zaborniak po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu wykonania udrożnienia części rowu

II SA/Łd 919/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-03-07

Dnia 7 marca 2019 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. S. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie nakazu rozbiórki części budynku

II SA/Bk 204/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-12-04

Skarga Stowarzyszenia O. P. w S. na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie odmowy wstrzymania robót budowlanych
1   Następne >   2