Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 417/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za uwierzytelnienie dokumentów