Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

I SA/Bd 638/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-09

Sprawa ze skargi Wojciecha R. na upomnienie wynikające z prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie: kary pieniężnej

II SA/Bd 795/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję [..]. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności

III SA/Po 932/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1014/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej