Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

I SA/Bd 638/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-09

Sprawa ze skargi Wojciecha R. na upomnienie wynikające z prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie: kary pieniężnej

II SA/Bd 795/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję [..]. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności