Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Po 945/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-25

Sprawa ze skargi Organizacji A na czynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uprawnień i obowiązków Inspektorów Transportu Drogowego wynikających z przepisów prawa

III SA/Po 1512/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

II SA/Rz 339/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami

II SA/Bd 711/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-08-20

Sprawa ze skargi M. K. na czynność [...] Inspektora Transportu Drogowego w B. w przedmiocie zawiadomienia o rażącym naruszeniu przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych