Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

I SA/Bd 638/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-09

Sprawa ze skargi Wojciecha R. na upomnienie wynikające z prawomocnej decyzji Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie: kary pieniężnej

II SA/Bd 795/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję [..]. Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w B. w przedmiocie odmowy umorzenia należności

II SA/Bd 711/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-08-20

Sprawa ze skargi M. K. na czynność [...] Inspektora Transportu Drogowego w B. w przedmiocie zawiadomienia o rażącym naruszeniu przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych

II SA/Bd 1378/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej