Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Po 932/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Po 945/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-25

Sprawa ze skargi Organizacji A na czynność Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie uprawnień i obowiązków Inspektorów Transportu Drogowego wynikających z przepisów prawa

III SA/Po 1512/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Po 763/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

III SA/Po 847/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w P. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Po 233/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-06-29

Sprawa ze skargi x na czynność Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kaucji na poczet kary pieniężnej oraz grzywny