Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 52/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Skarga R. K. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

VI SA/Wa 163/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

VI SA/Wa 1078/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w L. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1014/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej