Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

II SA/Op 536/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie wymeldowania

II SA/Ol 117/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie projektu zmiany stałej organizacji ruchu

III SA/Gd 233/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego

II SA/Bd 629/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

III SA/Kr 323/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Ol 218/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie odmowy zwolnienia lub zmniejszenia uiszczenia opłaty z tytułu wymiany dokumentów komunikacyjnych

I OW 102/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania sprawy dotyczącej kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu

III SA/Po 167/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-07-03

Sprawa ze skargi Gminy na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu

II SA/Bd 145/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-17

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta I. na pismo Wojewody K.-P. w przedmiocie organizacji ruchu

II SA/Gl 965/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-28

Skarga Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przejęcia pojazdów usuniętych z dróg publicznych na własność gminy
1   Następne >   3