Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OSK 525/06 - Wyrok NSA z 2007-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 504/06 - Wyrok NSA z 2007-03-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 523/06 - Wyrok NSA z 2007-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OSK 457/06 - Wyrok NSA z 2007-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

II OSK 1325/05 - Wyrok NSA z 2007-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 411/06 - Wyrok NSA z 2007-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 359/06 - Wyrok NSA z 2007-03-01

Skargi kasacyjne G. Spółka jawna z siedzibą w Z. oraz I. Spółka z o.o. z siedzibą w Z. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg B. B. i W. S. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę wieży radiowo

II OSK 208/06 - Wyrok NSA z 2007-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku