Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6017 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie X

II GSK 645/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych

II GSK 363/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

VII SAB/Wa 27/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

VII SA/Wa 2320/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

VII SA/Wa 85/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści uprawnień budowlanych

II OZ 1310/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

II OZ 1308/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

VII SA/Wa 1991/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

VII SA/Wa 1126/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1083/05 - Wyrok NSA z 2006-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   84