Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 6049 Inne o symbolu podstawowym 604 X

III SA/Wr 606/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-28

Skarga T. K. na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wpisu wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na skutek sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego z dnia [...] r. sygn. akt III 606/09

II SAB/Sz 10/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie rozpatrzenia skargi powszechnej

III SA/Lu 892/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia w części dotyczącej punktu gier

II SA/Ke 264/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Wr 15/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie orzeczenia o utracie ważności potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności oraz skreślenia podmiotu z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych

III SA/Lu 546/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych w części dotyczącej lokalizacji punktu gier

VI SA/Wa 1405/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Gospodarki w przedmiocie wydania opinii w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy

II SA/Ke 240/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gry na automatach poza kasynem

III SA/Gl 911/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie inne

VI SA/Wa 385/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   100