Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

II SA/Gl 439/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-07-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd

II SA/Sz 288/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia trwałego zarządu

I SA/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję W [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu

II SA/Sz 124/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Skarga Uniwersytetu na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 847/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej trwałego zarządu nieruchomością

I SAB/Wa 77/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Gl 876/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie trwałego zarządu nieruchomościami

II SA/Bd 906/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zarządu nieruchomością

I SAB/Wa 110/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-09-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Po 808/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu
1   Następne >   +2   +5   +10   75