Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

I SAB/Wa 423/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3254/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi M.R. o wymierzenie Prezydentowi [...] grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 53/14.

I SAB/Wa 638/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosków

I SA/Wa 3061/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi M. R. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 618/13

I SAB/Wa 640/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o odszkodowanie za nieruchomość

I SA/Wa 1668/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2368/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-20

skarg A. W., E. S. i A. M. na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 85/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SO/Wa 21/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-20

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. w związku z niewykonaniem obowiązku określonego w art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   100