Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6092 Melioracje wodne, opłaty melioracyjne X

IV SA/Po 520/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania urządzenia zapobiegającego szkodom jakie powodują spływające wody opadowe

II OW 38/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak [...]

II OW 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Dyrektora Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie znak [...]

II SA/Gd 673/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie umorzenia postepowania w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnej

II SA/Łd 659/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie bezzasadności skargi Stowarzyszenia A na bezczynność Starosty [...]

II OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wniosku dotyczącego udrożnienia rowu melioracyjnego

II OW 22/07 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty pod regulację rzeki po...

II SA/Lu 983/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zarzutów dotyczących czynności egzekucyjnych

IV SA/Wa 1196/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SO/Ol 4/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-03-03

Wniosek Burmistrza Miasta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą, a Burmistrzem Miasta w sprawie doprowadzenia urządzeń i rowu odprowadzającego wodę do właściwego stanu
1   Następne >   +2   +5   +10   47