Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6109 Inne o symbolu podstawowym 610 X

II SA/Ke 546/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Ke 110/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną

I OSK 1734/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I SA/Wa 925/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie przekazania mienia Skarbu Państwa

I SA/Wa 1607/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia praw do gruntu wchodzącego w skład linii kolejowych

I SA/Wa 923/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 485/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1605/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie nabycia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i ustalenia odszkodowania

II SA/Gl 369/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną

I SA/Wa 1077/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   19