Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

II FSK 2429/10 - Wyrok NSA z 2012-08-14

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 86/11 - Wyrok NSA z 2012-08-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w P. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie przepisów prawa podatkowego

II FSK 117/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 160/11 - Wyrok NSA z 2012-08-28

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. K. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2644/10 - Wyrok NSA z 2012-08-01

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w K. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 47/11 - Wyrok NSA z 2012-08-09

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 2100/10 - Postanowienie NSA z 2012-08-23

Wniosek M. I. o uzupełnienie wyroku NSA w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w B. działającego z upoważnienia Ministra Finansów nr [.....