Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6114 Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Ol 246/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn

I SA/Ol 247/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia podatku od spadków i darowizn

I SA/Lu 682/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn za lata 2002

III SA/Wa 1586/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

I SA/Po 631/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie podatku od spadków i darowizn od nabycia tytułem dziedziczenia;

II FZ 451/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w L. , nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II FSK 2898/12 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Wniosek w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II FSK 393/13 - Wyrok NSA z 2015-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

II FSK 394/13 - Wyrok NSA z 2015-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Po 60/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie obciążenia strony kosztami opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego powołanego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn;
1   Następne >   +2   +5   +10   100